Remedis SA - Inwest Consulting SA

Zapewniamy zdrowe finanse

Wspieramy zakłady opieki zdrowotnej oraz jednostki samorządu terytorialnego (JST) w zarządzaniu finansami. Spółkę wyodrębniliśmy w 2006 roku ze struktur obecnego KLN Investments Sp. z o.o., naszego głównego akcjonariusza. Zdobyte w branży finansowej doświadczenia pozwoliły nam wypracować własny, sprawdzony model biznesowy. Jesteśmy specjalistami w organizowaniu finansowania dla zakładów opieki zdrowotnej i jednostek samorządu terytorialnego.

Pomagamy samorządom

Akwizycja INWEST CONSUTING SA wzmocniła istotnie nasze możliwości doradztwa dla samorządów. Wspomagamy JST w potrzebach tworzenia dokumentów strategicznych, w tym zwłaszcza wymagających partycypacji społecznej.

Najnowsze informacje

Raport roczny 2018
14.03.2019

Zarząd opublikował Raport Roczny za 2018 r.

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Remedis SA w dniu 25.06.2018 r. r.
25.06.2018

Zarząd spółki opublikował treść uchwał podjętych 2 czerwca 2017 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Remedis SA (raport bieżący nr 7/2018).