Remedis SA - Inwest Consulting SA

Zapewniamy zdrowe finanse

Wspieramy zakłady opieki zdrowotnej oraz jednostki samorządu terytorialnego (JST) w zarządzaniu finansami. Spółkę wyodrębniliśmy w 2006 roku ze struktur obecnego KLN Investments Sp. z o.o., naszego głównego akcjonariusza. Zdobyte w branży finansowej doświadczenia pozwoliły nam wypracować własny, sprawdzony model biznesowy. Jesteśmy specjalistami w organizowaniu finansowania dla zakładów opieki zdrowotnej i jednostek samorządu terytorialnego.

Pomagamy samorządom

Akwizycja INWEST CONSUTING SA wzmocniła istotnie nasze możliwości doradztwa dla samorządów. Wspomagamy JST w potrzebach tworzenia dokumentów strategicznych, w tym zwłaszcza wymagających partycypacji społecznej.

Najnowsze informacje

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2021 r. oraz informacja o odstąpieniu od rozpatrzenia punktu porządku obrad
30.06.2021

Zarząd spółki opublikował treść uchwał podjętych 30 czerwca 2021 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Remedis SA w restrukturyzacji oraz podał informację o odstąpieniu od rozpatrzenia punktu porządku obrad (raport bieżący nr 12/2020).

02.06.2021

Zarząd spółki Remedis SA w restrukturyzacji przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA spółki na dzień 30.06.2021 r. wraz z projektami uchwał i innymi załącznikami.